Image
Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

1.

Rozpakuj opakowanie, zapoznaj się z instrukcją. Przed rozpoczęciem użytkowania polana należy w naturalny sposób ogrzać do temperatury pokojowej.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

2.

Aby uchronić polana przed uszkodzeniem, wyjmuj drewienka z opakowania pojedyńczo.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

3.

Przed układaniem upewnij się czy palenisko jest wygaszone i wystarczająco wystudzone.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

4.

Zabraniane jest zasłanie otworu paleniska polanami.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

5.

Zabraniane jest układanie lub poprawianie polan przy płonącym lub nie wystudzonym palenisku.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

6.

Nawet po wygaśnięciu paleniska polana mogą być jeszcze przez długi czas gorące.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

7.

Zakaz uzupełniania paliwa gdy płonie ogień lub gdy polana są gorące.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

8.

Zakazane jest sztuczne podsycanie ognia poprzez tworzenie podmuchów.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

9.

Jedynym dozwolonym paliwem jest paliwo kominkowe na bazie bioalkoholu. Palenie innych materiałów i substancji może doprowadzić do pożaru, ciężkiego poparzenia ciała lub uszkodzenia polan.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

10.

Uzupełnianie paliwa, rozpalanie może przeprowadzać wyłącznie osoba pełnoletnia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

11.

Nigdy nie wolno nalewać paliwa do polana oraz polewać polan paliwem, ponieważ grozi to wybuchem.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

12.

Należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczną odległość dzieci oraz zwierząt podczas zapalonego paleniska.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

13.

Polana można myć wodą z dodatkiem naturalnych środków czyszczących. Przed ponownym użyciem należy je dokładnie osuszyć.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

14.

Producent udziela 1 rok gwarancji na produkt od momentu zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

Polana ceramiczne do biokominka - instrukcja obsługi

15.

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania instrukcji obsługi.